Buitenspeelbeleid

Buitenspelen is belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Binnen en buiten spelen kinderen op een andere manier doordat de ervaring van ruimte, weer, natuur, licht, grond en ondergrond een heel andere is waardoor het spel en onderzoek van kinderen verschilt met die in de binnenruimte. Binnen en buiten spelen vraagt andere vaardigheden en biedt andere mogelijkheden. En werkt daardoor uitdagend en stimulerend voor de kinderen.

Buiten zijn andere geuren en kleuren. Buiten nodigt uit tot grotere grovere en snellere bewegingen (rennen, hinkelen, fietsen), tot ontdekken van levende en dode natuur (insecten, vogels, planten, vlinders, vallende bladeren, dorre bloemen), tot omgaan met en het ontdekken van de mogelijkheden van wisselende en minder te beïnvloeden omstandigheden zoals licht, schaduw, zon, koude, regen, sneeuw en wind (over je schaduw springen, sneeuw eten, regen op je tong, blaadjes vangen, windmolentjes, slingers in de boom. Soms zijn de kinderen binnen met de verschillende seizoenen bezig (in het werken met thema’s) buiten kunnen ze de seizoenen door het buitenspelen dan echt ervaren.

Buiten

Buiten liggen de materialen voor het oprapen en verschillen de associaties met die van binnen wat inspireert tot fantasiespel (zandtaartjes maken in het keukentje of zandbak). Er ontstaat bekendheid met natuurlijke bouwstoffen, kinderen leren meten en schatten en doen spelenderwijs technisch, mathematisch en ruimtelijk inzicht op (afstanden inschatten, over banken lopen, gymparcours).Een kind dat ergens vanaf wil springen, leert de afstand in te schatten en spelenderwijs met risico´s om te gaan Kinderen hebben de drang dingen te ontdekken, hun wereld te vergroten.

Buiten zijn de uitdagingen die kinderen in hun spel tegenkomen soms van een andere aard dan binnen. Zo val je eerder (en harder) als je rent, kun je een (te zware) tak makkelijk op je tenen laten vallen, etc. We zien omgaan met (kleine) risico’s als aanvaardbaar en zelfs gewenst. Het maakt kinderen zelfstandig en vergroot hun zelfoplossend vermogen. Het nodigt uit tot samenwerking wanneer een probleem voor het kind alleen te groot is.

Kinderen zoeken en vinden andere rustmomenten in de buitenruimte. Pedagogisch medewerkers zoeken verschillende plekken in de buitenruimte op, waardoor ze een activiteit kunnen doen of beschikbaar zijn voor de kinderen.

Niet alleen voor lopende kinderen is het buitenspel van belang. Ook voor baby’s is het buiten zijn een verruimende ervaring. De wind langs hun wangen, bewegende en ritselende blaadjes boven de kinderwagen, de warmte van de zon op de babyhuid, de koelte en donkerte van schaduw, de geur van bloemen, regenspetters en vochtige buitenlucht, kruipen over de tegels en in het zand, oneffenheden als steentjes en kuiltjes, een zoemend insect of een vogel in de boom. Wat een prachtige ervaringen op een leeftijd waarin alles intensief wordt ervaren!

Een goed gestructureerde buitenruimte met activiteitenplekken (rustig en druk) voor kinderen van diverse leeftijden zorgt voor een evenwichtige verdeling van kinderen over de ruimte en dus voor concentratie en verdieping in spel. De kinderen kunnen er makkelijk hun draai vinden. Er zijn minder conflicten omdat de kinderen elkaar met verschillend geaard spel niet in de weg zitten.

De kwaliteit van de buitenruimte wordt tevens bepaald door beplanting met diverse geuren, kleuren (aantrekken van verschillende diertjes), zon- en schaduwplekken voor kinderen en pedagogisch medewerkers, plekjes waar kinderen uit het zicht kunnen spelen, en voldoende losse materialen voor fantasiespel.

De buitenruimte is op hoofdzaken veilig, bijv. geen giftige planten, zonder de kinderen overal voor af te schermen. Kortom, de ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen buiten, zijn velerlei en divers van aard.

Gezondheid

Iedereen weet ook dat buitenspelen belangrijk is voor de gezondheid van kinderen. Denk maar aan het licht en de zuurstof die nodig zijn voor de opbouw van (cellen in) het lichaam, de weerstand tegen ziekte die wordt opgebouwd, de spieren die zich vollediger en krachtiger ontwikkelen door de verschillende soorten motoriek.

En bovendien…
Het soms noodzakelijke aan- en uitkleden is ook een gewoon leuke en leerzame activiteit.

Bij onze verticale groepen en een gezamenlijke buitenruimte spelen broertjes, zusjes en vriendjes van de andere groep met elkaar.

Uitdaging

Buiten zijn en buiten spelen vinden de meeste kinderen heerlijk. Het biedt mogelijkheden aan kinderen om te rennen, roepen, fietsen, etc. Ook de natuur in, samen een moestuintje maken en zien hoe de planten groeien. Maar ook een uitstapje naar de vesting, eendjesvoeren of lekker met elkaar spelen in de zandbak. Voor deze uitstapjes beschikken wij over 2 grote bolderwagens.

Wij willen in de buitenruimte de mogelijkheid bieden tot verschillende uitdagende speelmogelijkheden. Indien de mogelijkheid zich voordoet, maken we een wandeling met de bolderkarren. Ons beleid is erop gericht dat de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, een of meerdere keren per dag lekker naar buiten kunnen. Wanneer het niet regent maar toch heel erg koud is blijven de allerkleinsten binnen en gaan we met de dreumesen en peuters naar buiten (mits voldoende warm gekleed).
Bij buiten spelen hoort nat en vies worden. Dus kleren die tegen een stootje kunnen en smerig mogen worden horen daar bij, net als regenlaarsjes.

De materialen die wij in de buitenruimte gebruiken zijn kleine boomstammetjes.

  • Aardappelkistjes die als keukentje dienen.
  • Banken waar de kinderen overheen kunnen lopen of als we die schuin zetten op of af kunnen lopen. Uiteraard de kleinsten aan de hand.
  • Autobanden worden gebruikt om in te zitten of om vanaf te springen.
  • Daarnaast helpen de kinderen met het planten van bloemen in de zomer. Daarnaast hebben we van plastic flessen een soort knikkerbaan gemaakt maar dan voor water. Het water stroomt van de ene fles in de andere.. Zo kunnen ze lekker kledderen met water.
  • Verder kunnen ze met de zand/watertafels spelen. De kleinsten stoppen af en toe wel wat zand in hun mond maar we letten erop.
  • Vies en nat vinden wij niet erg mits het natuurlijk niet te koud wordt.
  • Zonder handschoenen laten we de kinderen niet in de sneeuw spelen. Even voelen is leuk maar het wordt veel te snel te koud.

Slide Vraag een rondleiding aan of schrijf je direct in... Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen

Slide Vraag een rondleiding aan Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen of schrijf je direct in...

Verkeersthema

We zijn bezig geweest met het verkeersthema en hebben zebrapaden gezocht en er kwam