Klachtenregeling

Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een gebruiker over een gedraging van de kinderopvangorganisatie of één van haar medewerksters tegenover een gebruiker.

Als gebruiker wordt de ouder aangeduid.

Uiten van klachten

Wij vinden het als kinderopvangorganisatie erg belangrijk dat als er klachten zijn, die meteen worden gemeld.
De klachten zullen betrekking hebben op de organisatie wat betekent dat wij als organisatie degene zijn die er wat aan kunnen doen.

Wat te doen bij klachten..

Wij hopen dat ouders een klacht eerst bij ons neerleggen maar mocht een ouder dit niet willen dan kan een ouder ten alle tijden contact opnemen met de externe geschillencommissie kinderopvang.

  1. De klager richt zich tot de betrokken medewerker, wanneer het gaat om het gedrag van de medewerker en om het gebeuren op de groep. De betrokken medewerker probeert de klacht in overleg met de ouder op een voor beiden bevredigende wijze op te lossen. De medewerker rapporteert de klacht bij de leidinggevende ( Sacha Visser).
  2. Als de klager niet tevreden is of de klacht rechtstreeks wil indienen bij de leidinggevende kan dit mondeling of via email via het contactformulier.
  3. De leidinggevende voert gesprekken met de betrokken medewerker(s) en klager(s). Zij neemt de nodige maatregelen om de klacht op te lossen.
  4. Indien er in eerste instantie voor gekozen is door de klager de klacht intern op te lossen maar de klacht wordt niet naar wens afgehandeld dan kan de klacht neergelegd worden bij de externe geschillencommissie kinderopvang waar wij lid van zijn.

Uiteraard kunnen klachten ook direct bij de externe geschillencommissie kinderopvang worden ingediend.

De externe geschillencommissie kinderopvang is voor alle vragen tijdens kantooruren bereikbaar op een algemeen informatienummer 070-3105310 en via email .

Termijn klachtenbehandeling

Klachten worden uiterlijk binnen 2 weken behandeld door de betrokken medewerker en/of leidinggevende.

Indien hier nog vragen over zijn dan kunt u zich wenden tot de leidinggevende: Sacha Visser
E mail: Contactformulier.
Aanwezig op de benedengroep op maandag en dinsdag.

Slide Vraag een rondleiding aan of schrijf je direct in... Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen

Slide Vraag een rondleiding aan Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen of schrijf je direct in...

Verkeersthema

We zijn bezig geweest met het verkeersthema en hebben zebrapaden gezocht en er kwam