Pedagogisch beleid

Een kind ontwikkelt zich door imitatie, herhaling, gebruik van de zintuigen, spel, etc. Doordat de kinderen een groot deel van de dag/ week op het kinderdagverblijf zijn, heeft het kinderdagverblijf hier een grote rol in. We proberen dan ook voorwaarden te scheppen om de ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast is de houding van de leidster van belang. Zij heeft een voorbeeldfunctie.

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. De leidster houdt hier rekening mee. Als een kind er aan toe is om iets nieuws te leren, zal zij hierop inspringen. Observeren van de kinderen is dan ook erg belangrijk, want dan pas kan de leidster zien of het kind toe is aan iets nieuws en in welke fase van ontwikkeling hij zich bevindt.

De leidster stimuleert d.m.v het aanbieden van activiteiten en te spelen met de kinderen, maar ook door zich juist terug te trekken. Kinderen leren dan zelf te spelen, problemen op te lossen en opdrachtjes uit te voeren.

Grenzen en duidelijkheid

Kinderen hebben behoefte aan grenzen, aan duidelijkheid. Dit geeft hen een veilig gevoel, ze weten waar ze aan toe zijn, het schept vertrouwen en geeft rust om geconcentreerd te spelen.

Dit kan worden bereikt door een afgebakende ruimte, rust in de groep, niet teveel prikkels, niet teveel materiaal, rustige hoekjes, duidelijke regels en dagindeling en een rustgevende houding van de leidster. Binnen die grenzen moet het mogelijk zijn om zoveel mogelijk te ontdekken, te experimenteren, uit te proberen, etc.

Stimulering van de ontwikkeling

Diedel Dumpie stimuleert de ontwikkeling van de baby’s en de peuters door aandacht te besteden aan de volgende punten:

  • Het kind moet zich veilig en geborgen voelen; dan pas zal het de omgeving gaan verkennen, spelen en contacten gaan leggen.
  • Door een open houding van de leidster proberen we te bereiken dat een kind zich veilig voelt.
  • De leidster straalt liefde, warmte en rust uit. Zij respecteert de gevoelens van de kinderen en geeft het kind het gevoel dat zij er is als hij haar nodig heeft.
  • De leidster heeft ook een stimulerende houding; zij moet kunnen inspelen op de behoefte van het kind/ de groep. Zij heeft inzicht, kennis m.b.t. de kinderen en de aanwezige materialen.
  • De ruimte is overzichtelijk, veilig en stimulerend ingericht. Er is voldoende spelmateriaal voor alle leeftijden. Kinderen moeten niet overgeprikkeld raken door een teveel aan materiaal.
  • Er worden verschillende activiteiten aangeboden, elk afgestemd op de ontwikkelingsfase van het individuele kind.

Slide Vraag een rondleiding aan of schrijf je direct in... Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen

Slide Vraag een rondleiding aan Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen of schrijf je direct in...

Verkeersthema

We zijn bezig geweest met het verkeersthema en hebben zebrapaden gezocht en er kwam