Risico-inventarisatie

De GGD bezoekt jaarlijks ons kinderdagverblijf. Zij bekijkt of het kinderdagverblijf zich houdt aan de de Wet Kinderopvang. Er wordt gekeken of het kinderdagverblijf veilig en gezond is voor kinderen en hoe het kinderdagverblijf is ingericht is. Hoeveel beroepskrachten er zijn, hoe groot de groep kinderen is, wat de leeftijdsopbouw van de kinderen is, of de kinderen op een pedagogische manier begeleid worden en hoe er omgegaan wordt met eventuele klachten van ouders. Ook de informatie aan en de inspraak van ouders worden in het onderzoek meegenomen.

Jaarlijks maken wij daarom een risico inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid.Aan de hand van lijsten wordt gekeken wat de risico’s zijn en of die als groot of klein worden ervaren. Op het moment dat er een risico wordt geconstateerd zullen wij er voor zorgen dat het probleem direct wordt opgepakt en zo snel mogelijk wordt opgelost. Hier kunt u het GGD Inspectierapport inzien.

Slide Vraag een rondleiding aan of schrijf je direct in... Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen

Slide Vraag een rondleiding aan Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen of schrijf je direct in...

Verkeersthema

We zijn bezig geweest met het verkeersthema en hebben zebrapaden gezocht en er kwam