Vaccinatie & ziektebeleid

Vaccinatiebeleid

Wij hanteren op het kinderdagverblijf het beleid dat alle kinderen gevaccineerd  dienen te zijn.

Wij handhaven dit dmv een formulier dat ieder kind heeft in een map op de groep. Daar staan de vaccinaties op die gegeven dienen te worden. Ouders moeten telkens als het kind is gevaccineerd het bewijs tonen en dan wordt het afgetekend op hun formulier.

Ziektebeleid

Wanneer is een kind ziek? Wanneer bellen we de ouders?

 • Als een kind meer dan 38,5°c heeft.
 • Als een kind diarree heeft (drie keer of vaker dunne/ waterige, zure ontlasting). (Zie: wering bij ziekte)
 • Als een kind een of meer keer heeft overgegeven.
 • Als een kind zich ziek gedraagt; d.w.z. hangerig, huilerig, niet wil eten/ drinken/ spelen/slapen.

Voor we de ouders bellen, overleggen we eerst onderling. Een belangrijk criterium hierbij is hoe het kind zich voelt; is het erg huilerig, wil het niets, wil het het liefst naar huis. Maar als het kind zich nog goed kan redden in de groep, kan het blijven. Wel vragen we om het kind op tijd te halen.

Als het kind een besmettelijke ziekte heeft, kan het de andere kinderen besmetten. Zolang de aandoening nog besmettelijk is, mag het kind niet komen. Hierbij bedoelen we dus alle aandoeningen die besmetting kunnen opleveren; zoals waterpokken, rode hond, krentenbaard, etc. (zie de map van de GGD. Let wel: de GGD gaat uit van gevaar voor de gezondheid. Wij gaan daarnaast uit van besmettingsgevaar. (Zie: wering bij ziekte)

Wij, de leidsters, bepalen of een kind ziek is of niet. Als wij vinden dat een kind te ziek is om op het kinderdagverblijf te blijven/ te komen, bellen we de ouders.

Wanneer wordt een arts gewaarschuwd/112 gebeld?

In principe bellen we eerst de ouders als er iets is met het kind. Zij kunnen dan zelf beslissen of ze langs de dokter gaan. Een arts wordt meteen gewaarschuwd als:

 • Het kind het plotseling erg benauwd krijgt;
 • Het kind bewusteloos raakt of niet meer reageert;
 • Als het plotseling hoge koorts krijgt.
 • Dus als het om situaties gaat, waarbij het te lang duurt om op de ouders te wachten.
 • Als de huisarts niet bereikbaar is/ als de situatie ernstig is; 112 bellen.

Toedienen van medicijnen

Wij zijn onbevoegd m.b.t. het toedienen van medicijnen.Wij geven alleen ‘onschuldige’ medicijnen. Medicijnen zoals neusdruppels/ oordruppels en hoestdrank dienen wij toe. Hoestdrank met een verdovende werking dienen we niet toe. Die verantwoordelijkheid willen we niet dragen. Zetpillen geven wij ook niet.

Zetpil /paracetamol
Als een kind de avond/nacht/ochtend voor het bezoek aan het kinderdagverblijf een zetpil/paracetamol heeft gehad dan wil de pedagogisch medewerkster daarvan op de hoogte worden gesteld.We benadrukken dat het niet de bedoeling is het kind een paracetamol/zetpil toe te dienen als het kind naar het kinderdagverblijf komt. Na een paar uur als de zetpil/paracetamol is uitgewerkt kan de koorts omhoogschieten en kan gevaar voor een koortsstuip ontstaan. Wij als kinderdagverblijf kunnen daar geen verantwoording voor nemen.

Formulier toedienen medicijnen
Ouders dienen een formulier te ondertekenen als wij medicijnen moeten toedienen.
Dit geldt bijv. voor een antibiotica kuur die afgemaakt dient te worden of het toedienen van medicijnen m.b.v een vernevelaar.
Als een kind een antibioticumkuur moet volgen, mag het kind alleen onder de volgende voorwaarden komen:

 • De aandoening is niet (meer) besmettelijk
 • Het kind hoeft maximaal een keer per dag op het kdv het medicijn toegediend te krijgen.
 • Het kind moet zich goed voelen.

Daarnaast kunnen ouders ons er niet op aanspreken als we het medicijn niet hebben gegeven, wat de reden ook is. (Het kind heeft het uitgespuugd/ werkte niet mee/ vergeten te geven door de omstandigheden op de groep/ etc)
We proberen het natuurlijk wel goed te doen, het gaat om het welzijn van het kind.

Wij dienen aan kinderen die bijvoorbeeld een medicijn moeten krijgen toegediend, met behulp van een vernevelaar dit toe, mits het gaat om één dosering per dag, het kind er niet bang voor is en het dus niet te veel tijd vergt.

Een kind wat één keer per dag aan een beademingstoestel moet, doen we alleen als het kind niet ziek is/ zich goed voelt. En als het het enige kind is met deze behandeling.
Als we vinden dat het teveel tijd vergt, we deze verantwoordelijkheid niet willen/ kunnen dragen, hebben we het recht het kind alsnog te weigeren.

Wering bij ziekte

In de map “Jeugd en gezondheid” van de GGD kun je alle (kinder-)ziekten, aandoeningen en nog veel meer informatie vinden.
Bij bijna alle ziekten vermeldt de GGD dat een besmet kind niet hoeft worden geweerd. Let wel; de GGD gaat uit van het gevaar voor de gezondheid. Zij kijken niet naar het besmettingsgevaar op een kinderdagverblijf.

Wij (het kinderdagverblijf) gaan daarnaast uit van besmettingsgevaar. Kinderen met een onschuldige, besmettelijke (kinder-)ziekte, of bijvoorbeeld een oogontsteking worden geweerd als het oog heel erg pust. Wij willen zo min mogelijk zieke kinderen. En ondanks het feit dat wij goed schoonmaken, kunnen wij het niet waarmaken dat alles daadwerkelijk ziektekiem vrij is. Kinderen komen overal aan; meubilair, speelgoed en aan elkaar. Wij kunnen onmogelijk al het speelgoed en meubilair, dat is aangeraakt door een ‘besmet’ kind, de hele dag door schoonmaken. We kunnen een ‘besmet’ kind niet in afzondering houden, dat spreekt voor zich.
Als wij zeker zijn van een bepaald ziektebeeld, lichten we de ouders in. Als we twijfelen, raden we de ouders aan om even langs de huisarts te gaan. Wij overleggen altijd onderling, voor wij tot actie overgaan.

Slide Vraag een rondleiding aan of schrijf je direct in... Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen

Slide Vraag een rondleiding aan Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen of schrijf je direct in...

Verkeersthema

We zijn bezig geweest met het verkeersthema en hebben zebrapaden gezocht en er kwam