Dagritme Kinderdagverblijf Diedeldumpie

Dagindeling dreumesen/peuters

We zijn open van 7.15 tot 18.15 uur.

 • De kinderen worden tussen 7.15 en 9.30 uur gebracht. Als het mogelijk is, nemen de ouders even de tijd om nog te spelen met hun kind. We vinden het heel belangrijk dat er goed en rustig afscheid wordt genomen. Daarnaast moet er ook alle mogelijkheid zijn voor de leidsters en de ouders om informatie uit te wisselen.
 • Als er meer dan 12 kinderen zijn of we hebben een hele jonge groep werken we met 3 leidsters. De tweede leidster komt dan om 8:15 en de derde om 9:00 uur
 • Als er 12 of minder kinderen zijn en de groep is niet heel jong werken we met 2 leidsters.

Om 9.30 is het de bedoeling dat alle ouders weg zijn en de leidster met de kinderen aan tafel kan gaan en krijgen de kinderen fruit te eten en drinken we thee. Voor het aan tafel gaan hebben de kinderen samen met de leidster opgeruimd en zijn de zindelijke kinderen naar het toilet geweest. De handen zijn gewassen. Het opruimen vinden we ook erg belangrijk; een opgeruimde groep geeft rust.
Tijdens het eten is het rustig aan tafel; het is een sociaal moment, een moment voor de hele groep. De kinderen en de leidster luisteren naar elkaar, er worden liedjes gezongen en/ of een boekje voorgelezen. Nu volgt er een verschoon- en plasronde.

 • Tussen 10.00 en 11.30 uur is er de mogelijkheid voor vrij spel, buitenspelen, knutselen dansen muziek maken etc.. of binnen. We proberen hierin per dag zoveel mogelijk te variëren. Kinderen die 2x per dag slapen gaan nu naar bed.
 • Om 11.30/11.45 uur eten we een warme maaltijd. Ook hier geldt weer; eerst samen opruimen, plassen, handen wassen. Rust en gezelligheid aan tafel. Er moet een huiselijke, warme sfeer zijn, het is een rustpunt op de dag. Als alle kinderen klaar zijn met eten, krijgen ze ieder een washand en wassen ze zelf hun gezicht en handen (m.b.v. de leidsters). Als alle kinderen schoon zijn, gaan de kinderen die tussen de middag slapen zich uitkleden. Dit doen we ook weer gezamenlijk. De kinderen moeten zoveel mogelijk zelf doen, de leidsters helpen waar nodig is. De kinderen die niet slapen of worden opgehaald gaan even rusten op een rustbedje, spelen even rustig, bijvoorbeeld met de lego, lezen boekjes of maken een puzzeltje. Na het uitkleden gaan we plassen en verschonen.
 • Rond 12.30 uur gaan de kinderen naar bed. Een leidster blijft er even bij in de slaapkamer tot de kinderen slapen of heel rustig liggen en leest een verhaaltje. De kinderen die worden gehaald of niet meer slapen, rusten op een rustbedje of gaan een rustige activiteit doen, dit kan iets zijn wat zij zelf willen, bijvoorbeeld tekenen of iets samen met de leidster, bijvoorbeeld een gezelschapsspelletje. In elk geval iets rustigs, zodat ook zij even een soort rustpunt hebben.
 • De middagkinderen die wel slapen worden rond 12.30 gebracht, om met de rest mee te kunnen gaan.
 • Tussen 14.30 en 15.00 uur worden de kinderen weer wakker en halen we ze uit bed. Kinderen die eerder wakker zijn of maar een uurtje mogen slapen, halen we er eerder uit. Als iedereen is aangekleed, gaan we aan tafel om een cracker/cracotte en thee te drinken. Ook hier weer; gezelligheid, zingen, voorlezen, praten. Na dit laatste eetritueel gaan de kinderen meestal vrij spelen, binnen of buiten. Of we doen een kleine knutselactiviteit. Kinderen die 2x slapen gaan rond 14:30/15:00 naar bed.
 • Tussen 16.30 en 18.15 uur worden de kinderen gehaald.
  De leidster die om 7.15 uur is begonnen, gaat om 17.00 naar huis. Zij zorgt ervoor dat alles goed aan de andere leidster is overgedragen, zodat die de ouders aan het einde van de dag goed te woord kan staan.
 • De leidster die om 8:15 is begonnen gaat om 17:45 naar huis.
 • De leidster die om 9:00 uur is begonnen sluit af om 18:15
 • Om 18.15 uur sluit het kinderdagverblijf.

Dagindeling baby’s

De baby’s hebben hun eigen ritme. Het kinderdagverblijf past zich dan ook aan het biologische ritme van de baby aan. Thuis en op het kinderdagverblijf wordt zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.
Vanaf 1 à 1 ½ jaar proberen we het ritme om te buigen naar het ritme van de dreumesen/peuters op het kinderdagverblijf, in goed overleg met de ouders. Op deze manier kunnen de kinderen dan meedraaien met het peuter/dreumes programma.

Slide Vraag een rondleiding aan of schrijf je direct in... Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen

Slide Vraag een rondleiding aan Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen of schrijf je direct in...

Verkeersthema

juni 22nd, 2019|0 Comments

We zijn bezig geweest met het verkeersthema en hebben zebrapaden gezocht en er kwam een ambulance op bezoek waarin de kinderen alles even mochten bekijken.