Taalontwikkeling

De pedagogisch medewerksters zijn de hele dag bezig met de taalontwikkeling. Een responsieve houding van de pm er is daarom van groot belang. Tegen de jonge baby’s wordt veel gepraat; tijdens het verschonen, de fles geven en bij spelletjes. De pedagogisch medewerkster benoemt haar handelingen, de voorwerpen waar het kind naar kijkt of grijpt, etc. Op deze wijze worden baby’s al jong vertrouwd gemaakt met de taal en leren ze klanken te onderscheiden. Door te reageren op de eerste geluidjes wordt het kind gestimuleerd om te gaan brabbelen en te gaan praten.

Ook als de kinderen ouder zijn, wordt er veel met hen gepraat. De pm er benoemt ook hier weer de handelingen die zij verricht en die het kind verricht. Als kinderen de eerste woordjes gaan zeggen, zal de pm er proberen te verwoorden wat het kind wil zeggen. Als het kind bijvoorbeeld naar de bal wijst en zegt “Ba”, dan zegt de leidster “Ja, dat is een bal”. De woordjes/ zinnen worden op een positieve manier herhaald of uitgebreid.

Door het voeren van gesprekjes, het stellen van vragen, wordt het kind uitgenodigd om te gaan praten. Kinderen worden niet gedwongen om te praten, maar in de gelegenheid gesteld om te praten. Bijvoorbeeld als we met alle kinderen aan tafel zitten, wordt er gevraagd aan de kinderen of ze willen vertellen wat ze het weekend hebben beleefd.

Bij alle kinderen is lichaamstaal van groot belang. Kinderen zijn nog niet in staat om al hun gedachten en gevoelens te verwoorden. Leidsters dienen hierop te letten. De leidster kan dan voor het kind proberen te verwoorden waartoe het kind nog niet in staat is. Als kinderen nog niet kunnen praten of niet willen praten, wordt er extra gelet op de non-verbale communicatie. Voelt een kind zich op zijn gemak, dan zal het ook eerder gaan praten.

Activiteiten

Naast de taalstimulering die al de hele dag plaatsvindt, zijn er een aantal activiteiten die worden gedaan:

  • Boekjes lezen; zelf plaatjes kijken, zelf vertellen en voorlezen.
  • Geluidsspelletjes: wat horen we/ waar horen we wat / etc.
  • Muziek maken en luisteren
  • Tafelgesprekken
  • Werken met thema’s

Slide Vraag een rondleiding aan of schrijf je direct in... Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen

Slide Vraag een rondleiding aan Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen of schrijf je direct in...

Verkeersthema

We zijn bezig geweest met het verkeersthema en hebben zebrapaden gezocht en er kwam