Uk & puk

Wij werken met de methode Uk en Puk. Dit hanteren wij op basis van een light versie. Het is geen VVE programma bij ons maar wij selecteren gedurende het jaar een aantal thema’s uit deze methode waar we mee aan de slag gaan. Ons kindvolgsysteem is gebaseerd op deze methode.

Uk & Puk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Daarom is het geschikt voor het werken op kinderdagverblijven. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.

Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Thema’s

Uk & Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Bij elk thema zijn aansprekende activiteiten uitgewerkt voor 3 leeftijdsgroepen (0-1,5 jaar, 1,5-2,5 jaar en 2,5-4 jaar). De activiteiten zijn gevarieerd: spel, spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie, bewegen, tijdens verzorgingsmomenten. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de pop Puk helpt daarbij. Puk is het vriendje van de kinderen. Hij biedt troost en is een maatje bij wie de kinderen zich veilig voelen.

1. Welkom Puk!
2. Wat heb jij aan vandaag?
3. Eet smakelijk!
4. Dit ben ik!
5. Reuzen en kabouters
6. Regen
7. Hatsjoe!
8. Knuffels
9. Oef, wat warm!
10. Ik en mijn familie

Voor peuters die bijna naar de basisschool gaan is er een extra thema: “Ik ben bijna 4!”  Hierin wordt de peuter voorbereid op de overgang van kindercentrum naar basisschool.

Activiteiten

Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. De activiteiten passen in het gebruikelijke dagritme van de kinderopvang.

Uitgangspunten

• De activiteiten zijn bedoeld om de totale, brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
• De activiteiten vinden plaats in bestaande situaties binnen het kinderdagverblijf, bijvoorbeeld tijdens de verzorging, de kring en het spelen.
• De pedagogisch medewerkers sluiten bij het uitvoeren van de activiteiten aan bij het kind.
• De eigen inbreng van het kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit.

Slide Vraag een rondleiding aan of schrijf je direct in... Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen

Slide Vraag een rondleiding aan Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen of schrijf je direct in...

Verkeersthema

We zijn bezig geweest met het verkeersthema en hebben zebrapaden gezocht en er kwam